(0341) 438 618 info@beethovenbeheer.nl

Vastgoedmanagement

 

Doelstelling voor Woon-Winkel Fonds

Woon-Winkel Fonds wil een degelijk en goed renderend vastgoedfonds zijn voor huidige en nieuwe beleggers met kwalitatief verantwoorde groei door te investeren in woningen en winkels verspreid over Nederland.

Doelstellingen voor 2020

De belangrijkste doelstelling voor 2020 is de casco winkelunits van Woon-Winkel Fonds zodanig te “upgraden” en aan te passen, dat de winkelunits te allen tijde aan de veranderende eisen van de markt, zowel van de financiers als van de huurders, (blijven) voldoen.
De speerpunten blijven ook in 2020 het optimaliseren van de huurinkomsten en beheersing van de kosten.

De strategische doelstelling voor de komende 5 jaar is, naast de bovengenoemde speerpunten, de portefeuille op het niveau te houden waarop het nu is en eventueel te verbeteren, waardoor een herfinanciering eind 2022 hoogstwaarschijnlijk makkelijker wordt.

Asset-, Portfolio- en Propertymanagement

Beethoven Beheer heeft veel ervaring met Nederlands vastgoed. Zowel met aan- als verkoop, als met het effectief beheren van vastgoed. Beethoven Beheer doet het asset-, portfolio- en propertymanagement van Woon-Winkel Fonds op een actieve wijze, wat zorgt voor een sterke betrokkenheid met het vastgoed. Daardoor zijn eventuele risico’s, maar ook kansen en mogelijkheden voortdurend onder de aandacht. Voor de belegger een veilige gedachte. Beethoven Beheer realiseert het rendement op basis van gedegen beheer, onderhoud en waarde toevoegingen aan de portefeuille.

Voor meer informatie over de portefeuille van Woon-Winkel Fonds verwijzen wij u naar de website van Woon-Winkel Fonds.