Home
Organisatie
Wet op het financieel toezicht
Downloads
Contact
Home

Welkom op de website van Beethoven Beheer BV; de beheerder van het Woon-Winkel Fonds.

Woon-Winkel Fonds is speciaal ontwikkeld voor particuliere beleggers die een stabiel goed rendement willen combineren met een beperkt risico en daarmee een evenwichtige opbouw van hun vermogen willen bereiken. Het Fonds kan bogen op een succesvolle historie van 19 jaar tevreden beleggers! Voor meer informatie over Woon-Winkel Fonds kijkt u op www.woonwinkelfonds.nl.

                      

Beethoven Beheer BV is belast met de dagelijkse leiding van Woon-Winkel Fonds en is onder andere verantwoordelijk voor het aan-, verkopen en beheer van het onroerend goed. Tevens draagt de Beheerder zorg voor het werven van nieuwe participanten alsmede verricht hij de communicatie naar zijn participanten toe.